POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

1.jpg

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY:

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:
• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
• absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
Zakoupením vstupenky návštěvník prohlašuje, že splňuje výše uvedené podmínky pro vstup v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 1. srpna 2021.

Těšíme se na Vaši návštěvu a zároveň Vám velmi děkujeme za dodržování všech hygienických opatření.