Závora u MFC

závora.jpg

Od 1.11. 2019 máme v areálu MFC Hlinečan u parkoviště závoru. Je povolena a schválena Rozhodnutím - povolení umístění pevné překážky. Povolení vydal Městský úřad Hlinsko na základě kladného stanoviska Policie ČR, dopravní inspektorát Chrudim. Průjezd cyklistů a průchod chodců není tímto dotčen.
Závora bude používána podle potřeb a požadavků MFC Hlinsko. Zejména ve dnech kdy budou pořádány kulturní akce tj. divadla, koncerty, přednášky. V ostatních dnech bude závora využitá dle uvážení vedení MFC.
Žádáme všechny kdo parkují u MFC v místě, které bude dotčeno závorou, aby ve vlastním zájmu dodržovali a respektovali současné dopravní značení s dodatkovou tabulkou.