Evokace s Gentlemen Singers - PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO 2018

Datum konání akce: 20.4.2018 - od 19 hodin
Místo / lokalita: Kostel Narození Panny Marie v Hlinsku

Vstupenky k zakoupení i na pokladně Multifunkčního centra.

gsč_malá.jpg

Vokální soubor Gentlemen Singers z Hradce Králové je jediným profesionálním mužským oktetem v České republice, vítězem mezinárodních soutěží a pravidelným účastníkem významných festivalů od USA až po Jižní Koreu. Soubor od svého vzniku v roce 2003 absolvoval přes šest set koncertů ve třiadvaceti zemích na čtyřech kontinentech a vydal šest kritikou velmi kladně ohodnocených nahrávek. Každoročně v červnu pořádá festival Sborové slavnosti - Czech Choir Festival - v Hradci Králové za účasti špičkových zahraničních souborů. Repertoár Gentlemen Singers zahrnuje kromě klasického repertoáru i současné skladby zkomponované či upravené přímo pro soubor, jenž úzce spolupracuje například s Janem Vičarem, Jaroslavem Krčkem, Janem Jiráskem, Petrem Wajsarem či Stephenem Hatfieldem. Nedílnou náplň činnosti souboru tvoří taktéž edukace formou workshopů a master class určených jednotlivcům i celým sborům, při níž členové souboru zúročují vlastní zkušenosti získané díky spolupráci s předními světovými ansámbly, dirigenty, sbormistry a skladateli.

Obsazení souboru:
Filip Dámec - kontratenor
Libor Komárek - tenor
Radek Mach - tenor
Filip Tesař - tenor
Aleš Malý - baryton
Martin Struna - baryton
Václav Kovář - bas
Richard Uhlíř - bas, umělecký vedoucí

Gentlemen Singers přicházejí na pardubické hudební jaro s programem duchovní hudby nazvaným Evokace. Charakterizuje jej mimořádné historické rozpětí skladeb, kdy stará hudba je pravidelně konfrontována se skladbami dvacátého a jednadvacátého století. Evokuje v nás hudební představy a duchovní principy jen zdánlivě zapomenuté, ve skutečnosti trvale platné a stále aktuální.
Program symbolicky zahajuje český hymnus Svatý Václave, jehož autora neznáme a nejstarší písemnou podobu přináší kronika Beneše Krabice z Weitmile z roku 1368. Odhaduje se však, že jeho původ sahá hluboko do 12. století. „Nedej zahynouti nám, ni budoucím“ se objevuje až později v rukopise pražské univerzity z patnáctého či šestnáctého století.
Hans Leo Haßler (1564 – 1612) byl významným německým protestantským skladatelem na přelomu renesance a baroka, jenž prošel studiem v Benátkách a poté působil v rodném Norimberku, Augsburgu a Drážďanech. Udržoval kontakty s pražským dvorem císaře Rudolfa II. Ač protestant, komponoval chrámovou hudbu i pro katolické chrámy a s využitím italských hudebních novinek dosáhl nových kvalit, které dále rozvíjeli Michael Praetorius a Heinrich Schütz.
Claudio Monteverdi (1567 – 1643), rodák z italské Cremony, svými hudebními inovacemi významně přispěl ke zrodu barokního stylu. Zastával prestižní post kapelníka baziliky svatého Marka v Benátkách, kde měl možnost přivést k dokonalosti tradiční renesanční styl i budovat nový, expresivnější a zvukomalebnější styl raného baroka. Je rovněž pokládán za jednoho z tvůrců nové hudebně dramatické formy, opery.
Grzegorz Gerwazy Gorczycki (cca 1667–1734) byl polský barokní skladatel původem ze Slezska, nazývaný „polským Händelem“. Studoval teologii a filosofii na pražské a vídeňské univerzitě. Vysvěcen byl v Krakově, kde dále působil jako hudebník a dirigent katedrály. Svá díla komponoval ve stile antico (moteta, mše, písně bez doprovodu, pouze s continuem) a stile moderno (vokálně instrumentální hudbu, koncerty a kantáty). Do první skupiny náleží i čtyřhlasé Sepulto Domino.
Thomas Tallis (1505/10–1585) byl anglickým renesančním skladatelem převážně chrámové hudby. Jeho nejvýznamnějším působištěm se stala katedrála v Cantenbury, odkud byl povolán ke dvoru panovníků Jindřicha VIII., Eduarda VI., Marie a Alžběty I. Snažil se vyhnout náboženským sporům, zůstával však katolíkem. Ztvárněn hercem Joem van Moylandem nechybí ani v oblíbeném televizním seriálu současnosti Tudorovci.
Hudbu dvacátého století a současnou zastupují v programu jména zvučná, ale i málo známá. Franz Biebl (1906-2001) byl německým skladatelem, který před 2. světovou válkou působil jako profesor chorální hudby na Mozarteu v Salzburku, tři léta strávil ve válečném zajetí v USA a po válce se stal sbormistrem v německém Fürstenfeldbrucku. Ave Maria z roku 1964 je asi nejznámějším Bieblovým dílem, zpopularizovaným zejména sborem Cornellovy univerzity v USA.
Ola Gjeilo (nar. 1978) je norský skladatel a pianista, žijící ve Spojených státech. Studoval na Juilliard School v New Yorku a na Royal College of Music v Londýně. Píše sborovou hudbu, skladby pro klavír a napsal i symfonii pro klavír a dechové nástroje. Ubi caritas je starou gregoriánskou antifonou („Tam, kde je krása a láska, tam je Bůh“).
Da pacem Domine je sborovou latinskou modlitbou za mír z pera významného estonského skladatele současnosti Arvo Pärta (nar. 1935). Byla objednána Jordi Savallem pro mírový koncert v Barceloně 1. července 2004. Dva dny po započetí práce se skladatel dozvěděl o teroristických útocích na vlaky v Madridu (11. března 2004). Proto je skladba věnována památce 191 obětí těchto atentátů.
Sborová tvorba významného francouzského skladatele Francise Poulenca (1899-1963) zahrnuje dvanáct skladeb včetně Stabat mater, Gloria a Sedmi responzorií temnot. Často překvapuje přísností až neobvyklou u skladatele, jehož hudba je jinak plna rozvernosti, veselí a nevázanosti. Čtyři malé modlitby svatého Františka z Assissi pocházejí z roku 1948.
Jan Jirásek (nar. 1955), rodák z východočeského Rychnova nad Kněžnou, vystudoval skladbu na brněnské JAMU a rovněž elektro-akustickou, počítačovou, elektronickou hudbu a hudební teorii. Pedagogicky působí na univerzitách v Evropě i USA. Patří k významným českým skladatelům současnosti, je velmi úspěšný i v hudbě filmové (Nejasná zpráva o konci světa a Kytice byly oceněny Ćeskými lvy). Missa propria, původně pro dětský (chlapecký) sbor, pochází z roku 1993. Zahajuje ji přízračné, tajemné Kyrie s překrývajícími se hlasy a zvyšující se intenzitou úpěnlivého výrazu. Gloria upoutá sestupnými glissandy a polyfonní strukturou, vyvrcholením je dynamické Agnus Dei.

Kostel Narození Panny Marie Hlinsko
Pátek 20. dubna od 19 hodin
Vstupné 200 Kč
Předprodej: Pokladna Multifunkčního centra