Dle počtu přihlášek se uskuteční pouze jeden kurz, který plánujeme na středy. Taneční mistr Petr Janáček s partnerkou Mirkou Bouškovou. 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
podzim 2021

Pořádá: Městský kulturní klub Hlinečan Hlinsko
Adámkova 341, 539 01 Hlinsko

Místo konání: velký sál Multifunkčního centra


V minulých letech probíhal zápis do Kurzu tance a společenské výchovy již od začátku měsíce března. V letošním roce jsme se nakonec rozhodli, že se zápis uskuteční až v úterý 1. června 2021.  Princip ponecháme stejný jako v předešlých letech – přihláška bude pouze elektronickou cestou.

Termín pro přihlášení bude úterý 1. června 2021. 

Přihlášky zaslané před tímto datem nebudou akceptovány

Na našich stránkách www.mfc-hlinsko pod Kurzem tance – podzim 2021 si budete moci během měsíce května stáhnout přihlášku a vyplněnou zaslat v úterý 1. června na emailovou adresu tanecnikurz@hlinsko.cz.

Veškeré informace ohledně platby zašleme po obdržení přihlášky. Cena kurzovného 2.000 Kč za osobu. Stále platí, že zájemce do tanečních bereme pouze v páru.

Počet kurzů závisí na počtu párů, které se přihlásí.


MKK Hlinečan

Vstup na taneční lekce pouze pro rodinné příslušníky, prodloužené a závěrečný večer (Věneček) pak i pro veřejnost.


Dle počtu přihlášek se uskuteční pouze jeden kurz, který plánujeme na středy. Taneční mistr Petr Janáček s partnerkou Mirkou Bouškovou. 
 


a6-2019.jpg
Darea_card_cerven2017  maly-3.jpg