POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

1.jpg

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY:

Nákupem vstupenek zákazník potvrzuje, že nemá klinické příznaky onemocnění SARS-CoV2 a je seznámen s následujícími podmínkami a splňuje je.
Návštěvníci našeho Multifunkčního centra, s výjimkou dětí do 12 let věku, jsou povinni prokázat, že:
 osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
 od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
 od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
 prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba povinné izolace a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Návštěvníci Multifunkčního centra od 12 do 18 let věku a osoby, které prokáží že se nemohou podrobit očkování a dále osoby, jimž byla aplikována očkovací dávka:
 v rozmezí do 14 dní od aplikace první dávky (v případě jednodávkového schématu), nebo
 v rozmezí, do 14 dní od aplikace druhé (v případě dvoudávkového schématu), nebo  pokud v den prokázání skutečnosti neuplynula maximální doba stanovené pro aplikaci druhé dávky a byla již aplikována první dávka (v případě dvoudávkového schématu), jsou povinni předložit že:
 absolvovali test na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem

Návštěvníci jsou povinni po celou dobu v prostorech Multifunkčního centra použít k ochraně dýchacích cest respirátor třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu.

Zakoupením vstupenky návštěvník prohlašuje, že splňuje výše uvedené podmínky pro vstup v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 19. listopadu 2021.

Těšíme se na Vaši návštěvu a zároveň Vám velmi děkujeme za dodržování všech hygienických opatření