Nejúspěšnější sportovec kraje za rok 2011

Datum konání akce: 2.3.2012 - 18.00 hodin
Místo / lokalita: Divadelní sál

Pardubice/ PKS ČSTV, Pardubický kraj a Deníky vyhlašují 8. ročník ankety

03 Podium ....JPG

Nejúspěšnější sportovec kraje za rok 2011

Pardubice/ PKS ČSTV, Pardubický kraj a Deníky vyhlašují 8. ročník ankety Nejúspěšnější sportovec Pardubického kraje za rok 2011.

Mezi jednotlivci budou hodnoceni veteráni, dospělí, mládež, hendikepovaní sportovci, trenéři, mimořádný výkon a kategorie Krajánek, určena pro sportovce, kteří vyrůstali v Pardubickém kraji a v současné době působí mimo region. U kolektivů budou oceněna družstva dospělých a mládeže. do síně slávy bude uveden jeden dlouholetý funkcionář.

Návrhy na ocenění sportovců mohou TJ, SK,sportovní svazy, sportovní novináři a funkcionáři zasílat do 15.1. 2012 na adresu Pardubického krajského sdružení ČSTV,K Vinici 1901, 530 02 Pardubice nebo elektronicky kspce.cstv@quick.cz. Kromě příjmení a jména sportovce musí návrh obsahovat, datum narození, adresu trvalého bydliště v Pardubickém kraji (kontaktní adresu),nutný telefon, email, klubovou příslušnost, disciplínu a výsledky dosažené v roce 2011. V případě trenérů navíc výsledky jejich svěřenců. Reálnou naději na vyhlášení mají umístění do šestého místa v mezinárodním měřítku (MS, ME, SP) a mistři republiky. Nutnou podmínkou je sídlo oddílu -klubu (za který sportovec startuje) v Pardubickém kraji.
Bez uvedení telefonu a e-mailové adresy nebude nominace přijata !!!!!!!!!!!

Výsledky této ankety může vedle odborníků ovlivnit i široká veřejnost. Ta bude moci hlasovat po zveřejnění návrhů v Denících do 22.února 2012 na adresu Deníků O HVĚZDU DENÍKU.

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců PARDUBICKÉHO KRAJE se uskuteční 2.března 2012 v 18,00 hodin – Multifunkční centrum HLINSKO. 

Vstupenky na tento slavnostní večer je možné si vyzvednout v Informačním centru, Husova 41, tel 469 312 349.  Vstupné zdarma!!!