Proslov

Datum konání akce: 11.4.2022 - od 19 hodin
Místo / lokalita: Divadelní sál

Divadlo na volnou kasu.

Vstupenky zde

proslov.jpg

Pohybový one 

Je mož­né najít slo­va odha­lu­jí­cí tajem­ství vesmí­ru, zázrak stvo­ře­ní, smy­sl života?
Poku­si­la se o to…
Chtě­la by říct všech­no… Změ­nit svět… Zachrá­nit lid­stvo… Poda­ří se jí to?

Insce­na­ce vznik­la v kopro­duk­ci s diva­dlem La Fabrika.

Pondělí 11. dubna od 19 hodin
Divadelní sál - MFC
Vstupné: 250 Kč
Prodej vstupenek - pokladny TIC a MFC, online prodej www.mfc-hlinsko.cz