Podstránky

ZDARMA

Říjen

K
Kino
P
Plesy
D
Divadlo
H
Hudba (koncert)
T
Taneční
O
Ostatní akce

Fotogalerie

Městský kulturní klub Hlinečan je příspěvkovou organizací Města Hlinko, jehož činnost je závislá na dotacích a příspěvcích. Zabezpečuje kulturní, zájmovou, výchovnou a společenskou činnost v oboru působnosti Města Hlinsko. Zastává funkci osvětového zařízení města Hlinska a spádových oblastí. Zajišťuje provoz Multifunkčního centra a Společenského domu. 

Oproti stávajícímu počtu zaměstnanců byl jejich počet navýšen o dvě pracovní místa. O provoz se tak stará celkem sedm stálých zaměstnanců – vedoucí klubu, ekonom, kulturní pracovník, správce, technik, provozní pracovník a uklizečka. Další pozice, tedy promítač, uvaděčky, šatnářky, recepční a obsluha baru jsou zaměstnáni v režimu dohod mimo pracovní poměr. 

MKK Hlinečan je též zřizovatelem velké a malé dechové hudby a Hlinečanky.


Máte-li zájem dostávat informace o aktuální nabídce pořadů MKK Hlinečan na Váš e-mail, kontaktujte mě, prosím, na: linhartova@hlinsko.cz

Vážení diváci, vyhrazujeme si právo na změnu programu. Pro aktuální informace sledujte naše stránky. Děkujeme za pochopení.