Mínus dva - POZOR ZMĚNA!! DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SE RUŠÍ!!

Datum konání akce: 20.6.2017
Místo / lokalita: Divadelní sál

Představení MÍNUS DVA se z technických důvodů neuskuteční ani v náhradním termínu. Jako kompenzaci za toto neuskutečněné představení nabízíme držitelům abonentek návštěvu jednoho ze dvou výše uvedených titulů (Krysař, resp. Velký Gatsby), které připravujema pro podzimní sezonu 2017. Pokud by si držitel abonentky nevybral žádné z těchto představení, bude mu vyplacena náhrada ve výší 240,-Kč. Zakoupené volné vstupenky prosím vracejte v Informačním centru nebo na pokladně MFC. Všem držitelům abonentek a volných vstupenek se omlouváme za vzniklou situaci.

minus2.jpg