Městský kulturní klub Hlinečan
je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Hlinsko za účelem zajišťování kulturní činnosti a udržování kulturních tradic, a to převážně na území města. Je pořadatelem, organizátorem a koordinátorem kulturních akcí, divadelních představení, koncertů a výstav.

Nabízíme
• divadelní představení profesionálních i amatérských scén
• divadelní předplatné – jarní a podzimní sezonu
• koncerty populárních umělců a skupin
• zábavné pořady
• divadelní představení pro děti
• zábavné pořady pro děti
• koncerty vážné hudby
• výchovné pořady pro žáky MŠ, ZŠ, středních škol a odborných škol
• taneční kurzy pro mládež – začátečníky i pokročilé
• přednášky
• projekce filmů v kině nebo v letním kině pod širým nebem (parkoviště u MFC)

Pořádáme větší akce
• Den dětí
• Dny dřeva
• rozsvěcení Vánočního stromu
• výstavy
• programy a organizace jarmarků
• Duhové léto na Betlémě

Hlavní činnost
• Kulturní, kulturně vzdělávací a společenská činnost
• Zajišťování provozu městského kina
• Pořádání koncertů, divadelních představení, plesů, divadelních přehlídek a dalších kulturních a společenských akcí
• Plnění funkce pořadatelské a zprostředkovatelské agentury
• Zajišťování propagace a předprodeje vstupenek; pro právnické a fyzické osoby zajišťuje za úplatu
• Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
• Podpora zájmových uměleckých a mimouměleckých souboru, dle možností organizace a zajišťování materiální podpory včetně poskytování prostor pro činnost těchto souborů
• Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení ( obor zařazený mezi živnost volnou – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.)
• Provozování hostinské činnosti

Zajišťuje provoz Turistického informačního centra
• Podpora rozvoje cestovního ruchu na Hlinecku; příprava, koordinace a realizace projektů v oblasti cestovního ruchu
• Propagace turistické oblasti
• Bezplatné poskytování informací ( zejména v oblasti kultury, sportu, památek, rekreace, turistiky, ubytování, dopravního spojení atd.)
• Zajišťování provozu expozice v objektu TIC na Betlémě včetně průvodcovství
• Příprava na úpravu podkladů pro Hlinecké noviny
• Tvorba propagačních materiálů
• Prodej turistických suvenýrů a upomínkových předmětů


Informace Vám poskytne programové oddělení na tel. 731 151 774, nebo e-mailu: snek@hlinsko.cz, linhartova@hlinsko.cz


Výroční zprávy ke stažení
Zde najdete jednotlivé zprávy, které obsahují přehledné statistiky činnosti, základní ekonomické ukazatele, ale i hodnocení činnosti a výčet nejdůležitějších událostí roku.

    Závěrky