Lidice a Ležáky v paměti generací

Datum konání akce: 24.5.2012 - 17.30 hodin
Místo / lokalita: Kinosál

Přednáška PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. z Historického ústavu AV ČR týkající se zločinů i odvahy obyvatel obou českých obcí, které se staly mezinárodními symboly protinacistického válečného úsilí.

Ležáky.jpg

Heydrichiáda a vypálení Ležáků v nové perspektivě

Letos v červnu si připomeneme temné výročí Heydrichiády - tentokrát již sedmdesáté. Tato událost se do historie našeho kraje otiskla zvláště výrazně – z povrchu zmizela během několika dnů celá jedna vesnice a s ní více jak pět desítek lidských životů. Osudy Ležáků a celá jejich tragédie ovšem nestojí samy o sobě, ale jsou provázány s širší oblastí – především Hlinecka a Skutečska, popřípadě celého Pardubicka. 

K připomínce tohoto chmurného výročí vás zveme na přednášku Vojtěcha Kyncla Lidice a Ležáky v paměti generací. Vojtěch Kyncl je jedním z nejvýznamějších současných historiků, který se věnuje období Heydrichiády. Jeho přednáška se bude opírat především o poznatky z nových výzkumů provedených z velké části v zahraničních archivech v posledních pěti letech. Posluchačům bude představeno nejen 60 vteřin útoku na jednoho z nejmocnějších mužů třetí říše 27. května 1942, ale také 60 následujících let mezinárodního vyšetřování, které ovlivňovalo vztah Československa k okolním státům ( především k PLR, NDR, NSR a Rakousku). Na případu Lidic a Ležáků se tvořily základy mezinárodního práva, jako jsou definice "zločinů proti lidskosti a válečných zločinů". Na území NSR a Rakouska bylo vyslechnuto přes 1000 pachatelů a svědků tragédií z doby druhého stanného práva. 

Zmíněni budou i zločinci z řad pardubického gestapa, kteří se ukrývali nejen v Německu a Rakousku, ale dokonce v Jižní Americe. Ukáže se, jak se na období Heydrichovy smrti vzpomíná v různých evropských zemích. Zájem světové veřejnosti o poznání následků doby nacistické nadvlády každým rokem narůstá. Návštěvnost v Osvětimi se za posledních patnáct let zdvojnásobila na téměř 1,5 mil. V Ležákách stoupl počet návštěvníků v posledních pěti letech ze 2 tisíc na 10 tisíc návštěvníků. Holocaust a s ním spojená místa lidského utrpení budí zájem generací, které jej nemusely prožít. I tento fenomén tzv. "temné turistiky" bude součástí přednášky.

Aby si občané Hlinska připomněli, že druhá světová válka není dávnou minulostí, životní příběhy obětí a jejich rodin přiblíží i pozvaní hosté. Na závěr bude představena nová práce, která vychází k 70. výročí druhého stanného práva ve spolupráci Historického ústavu AV ČR a Památníku Lidice. Ke koupi budou i starší knihy z produkce Památníku Lidice.
Vystoupení Vojtěcha Kyncla bude doplněno množstvím vzácných fotografií a filmových záběrů.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost dozvědět se nejnovější poznatky historických výzkumů a zhlédnout unikátní fotografické i filmové snímky vážící se k tragédii jménem Heydrichiáda, která se nás i po sedmdesáti letech stále dotýká.

Přednášku, jíž hudebně doplní žáci Základní umělecké školy Hlinsko, můžete navštívit ve čtvrtek 24. května od 17.30 v Malém sále ( Kinosále ) Multifunkčního centra. 

Vstupenky v ceně 30,- Kč je možné zajistit v rezervačním systému na www.mfc-hlinsko.cz nebo v předprodeji v Informačním centru Hlinsko.

Vojta Kyncl.jpg

PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph. D. (* 1983) studoval historii na univerzitách v Českých Budějovicích, Pardubicích, Jeně, Pasově, Berlíně a Torontu. V současnosti je vědeckým pracovníkem Historického ústavu Akademie věd ČR v oddělení dějin 20. století a historikem Památníku Lidice. Tématem jeho bádání je nacionální socialismus, výzkum pachatelů holocaustu a genocidy, též transnacionální politika ve střední Evropě ve druhé polovině 20. století. 

rezervace vstupenek zde 

odkaz na plakát