17. Adámkovy folklórní slavnosti

Datum konání akce: 24.8.2012 - 26.8.2012
Místo / lokalita: areál Betléma Hlinsko

Tradiční přehlídka dětských a dospělých folklórních souborů

Vysočan.jpg

17. Adámkovy folklorní slavnosti v Hlinsku

24. - 26. srpna 2012
(Tisková zpráva)

Již od roku 1996 se v Hlinsku konají každoročně Adámkovy folklorní slavnosti (AFS). Celé dění je zasazeno do nádherného, zrevitalizovaného prostředí místní části Betlém, která je součástí Souboru lidových staveb Vysočina. Pořadatelem je již tradičně město Hlinsko a Folklorní sdružení České republiky. Slavnosti se dosud konaly za podpory Pardubického kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Záštitu vždy přebíral hejtman Pardubického kraje a významné osobnosti veřejného i politického života (např. genmjr. Miroslav Štěpán, gen. řed. HZS ČR a řada dalších). V r. 2012 se bude konat již 17. ročník.

AFS jsou folklorním festivalem přehlídkového typu. Každoročně se jej zúčastňuje 10 dětských a dospělých folklorních souborů z celé ČR a zahraničí (cca 300 - 320 účinkujících). Do současnosti se AFS zúčastnily soubory z Řecka, Norska, Slovenska, Španělska, Itálie, Rakouska, Srbska, Chorvatska, Polska, Maďarska, Turecka, Francie, Belgie, Mexika, Ruska. V letošním roce se slavností zúčastní soubor Vonica ze Zlína, Jizera z Liberce, Podjavořičan z Telče, Drahan z Blanska a domácí Vysočan. Diváky určitě zaujme rómský soubor Čercheňa, který pracuje při Muzeu rómské kultury v Brně. V dětském programu se předvedou soubory Malá Vonica ze Zlína, Kominíček z Malé Bělé, Pomněnka z Tvrdonic, Rouchováček z Rouchovan a místní Vysočánek.

Program je rozdělen do tří dnů má celkem 4 jednotlivé akce.V pátek 24. 8. 2012 v podvečer se bude konat koncert pražské kapely Hašlerky, která potěší diváky nejen písničkami Karla Hašlera ale i písněmi staré Prahy. Sobota 25. 8. 2012 je věnována dětským souborům. Tento program je zároveň Memoriálem Věry Svobodové, bývalé choreografky Státního souboru písní a tanců, která úzce spolupracovala s dětským souborem Vysočánek z Hlinska. Večer se pak koná společenský večer s lidovou muzikou pro zúčastněné soubory. Neděle 26. 8. 2012 bude vyvrcholením celého festivalu a bude se konat galaprogram dospělých souborů. V sobotu a v neděli se koná jarmark lidových výrobků spojený s ukázkami jejich výroby. Součástí jarmarku jsou i dílny pro děti, kde si mohou namalovat svoji panenku nebo vyrobit šperk.

Podle hodnocení FOS ČR patří hlinecký festival mezi 10 nejlépe organizovaných a nejhezčích festivalů v ČR. Jeho význam již dávno překročil hranice regionu a kraje. Zájem o účast na AFS rok od roku stoupá a v posledních dvou letech jsme nemohli uspokojit všechny soubory, které se účast ucházely. Je prováděn výběr souborů podle kritérií, které obsahují uměleckou úroveň, repertoár, odborné reference a další. Cílem je ukázat divákovi co nejpestřejší podívanou na co nejvyšší umělecké úrovni.

V minulých létech převládali na AFS diváci středního věku. Je potěšitelné, že v poslední době si cestu na Betlém nacházejí i mladí. AFS jsou příležitostí pro rodinná setkání a setkání rodáků. Každoročně přijíždějí i vyznavači folkloru ze zahraničí, zejména z Holandska a Itálie. V současné době je Betlém na hranici divácké kapacity. Provádějí se opatření jak prostor co nejlépe využít, aby i v tomto směru byly AFS na patřičné výši. 

Cílem Adámkových folklorních slavností je naučit veřejnost vážit si odkazu předků. Vždyť v lidovém tanci a písni je obsažena radost, smutek a hlavně hodně moudrost, ze které se dá čerpat i dnes.

Vypracoval Milan Slavík

odkaz na oficiální webové stránky 

odkaz na plakát 

odkaz na program